Centar za slabovidost

OPTIX LVA u saradnji sa vodećim svetskim proizvđačima pomagala za slabovide omogućio Vam je najkvalitetnija pomagala za osobe sa značajno oslabljenim vidom.

Više o lupama  možete naći na našem sajtu optix-lva.rs