sferno socivo optix

Sfera (Sphere)

Meko rezano sočivo sa zamenskim periodom od godinu dana.

Parametri:

Bazna krivina: 8.00mm – 10.00mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 11.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)

rezano sočivo sfera

Torik (Toric)

Meko rezano sočivo sa zamenskim periodom od godinu dana.

toric socivo optix

rezano sočivo torik

Parametri:

Bazna krivina: 8.00mm – 10.00mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 11.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Cilindrična snaga: -0.50D do -6.00D (korak 0.25D)
Ugao cilindra: 0-180º (korak 1)

progresiv socivo optix

Progresiv (Progressive)

Dizajnirano kao multifokalno sočivo sa zonama za blizinu, srednje rastojanje i daljinu.

Parametri:

Bazna krivina: 8.00mm – 10.00mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 11.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Adicija: do +4.00D (korak 0.25D)

rezano sočivo progresiv

Progresiv – Torik (Progressive – Toric)

Dizajnirano kao multifokalno sočivo sa konkavnom toričnom zadnjom površinom

progresiv-toric optix

rezano sočivo progresiv torik

Parametri:

Bazna krivina: 8.00mm – 10.00mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 11.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Cilindrična snaga: -0.50D do -6.00D (korak 0.25D)
Adicija: do +4.00D (korak 0.25D)
Ugao cilindra: 0-180º (korak 1)