RGP

godišnja rezana kontaktna sočiva

RGP su  polutvrda gas-propusna sočiva sa zamenskim periodom od godinu dana. Ova sočiva se izrađuju na savremenim kompjuterski vođenim CNC mašinama sa mikronskom preciznošću.

RGP sfera

Sfera (Sphere)

Dizajnirano kao sferno četvorokrivinsko sočivo

Parametri:

Bazna krivina: 7.00mm – 8.70mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 8.50mm – 10.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)

Sferno socivo optix

Asferik (Aspheric)

Dizajnirano da prati oblik rožnjače, olakšavajući centriranje bez narušavanja neophodne pokretljivosti

Asfericno socivo optix

Parametri:

Bazna krivina: 7.00mm – 8.70mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 8.50mm – 10.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)

Konus (Cone)

Dizajnirano za fitovanje kod početnog, srednjeg i razvijenog keratokonusa.

Parametri:

Bazna krivina: 7.00mm – 8.70mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 8.50mm – 10.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)

Torik (Toric)

Dizajnirano kao sferno  trokrivinsko sočivo sa konkavnom toričnom zadnjom površinom

Parametri:

Bazna krivina: 7.00mm – 8.70mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 8.50mm – 10.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)

Progresiv (Progressive)

Dizajnirano kao multifokalno sočivo sa zonama za blizinu, srednje rastojanje i daljinu.

Parametri:

Bazna krivina: 7.00mm – 8.70mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 8.50mm – 10.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)

Progresiv – Torik (Progressive – Toric)

Dizajnirano kao multifokalno sočivo sa konkavnom toričnom zadnjom površinom

Parametri:

Bazna krivina: 7.00mm – 8.70mm (korak 0.05mm)
Prečnik: 8.50mm – 10.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)