LedaSoft u saradnji sa SOLEKO

soleko optix

Sfera (Sphere)

Sferično rezano meko kontaktno sočivo za mesečnu zamenu

SL 38 SPHERIC MONTLY

Parametri:

Bazna krivina: 8.00mm – 9.20mm (korak 0.10mm)
Prečnik: 13.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Sadržaj vode: 38%
Pakovanje: kutija sa 3 blistera

Sfera (Sphere)

Sferično rezano meko kontaktno sočivo

SL 38 3M (tromesečno), 6M (šestomesečno), 12M (godišnje)

Parametri:

Bazna krivina: 8.00mm – 9.20mm (korak 0.10mm)
Prečnik: 13.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Sadržaj vode: 38%
Pakovanje: flašica

LedaSoft u saradnji sa SOLEKO

soleko optix

Torik (Toric)

Torično rezano meko kontaktno sočivo sa dinamičkom stabilizacijom za mesečnu zamenu

SL 43 TORIC MONTHLY

Parametri:

Bazna krivina: 8.30mm – 8.90mm (korak 0.10mm)
Prečnik: 13.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Sferna snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Cilindrična snaga: -0.50D do -4.50D (korak 0.25D)
Ugao cilindra: 0-180º (korak 5)
Sadržaj vode: 43%
Pakovanje: kutija sa 3 blistera

Torik (Toric)

Torično rezano meko kontaktno sočivo sa dinamičkom stabilizacijom

SL 43 3M (tromesečno), 6M (šestomesečno), 12M (godišnje)

Parametri:

Bazna krivina: 8.30mm – 8.90mm (korak 0.10mm)
Prečnik: 13.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Sferna snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Cilindrična snaga: -0.50D do -4.50D (korak 0.25D)
Ugao cilindra: 0-180º (korak 1º)
Sadržaj vode: 43%
Pakovanje: flašica

soleko optix

LedaSoft u saradnji sa SOLEKO

Sferično rezano meko kontaktno sočivo u boji sa planiranom mesečnom, tromesečnom, šestomesečnom ili godišnjom zamenom.

Parametri:

Bazna krivina: 8.30mm – 8.90mm (korak 0.10mm)
Prečnik: 13.50mm – 14.50mm (korak 0.10mm)
Sferna snaga: -25.00D do +25.00D (korak 0.25D)
Sadržaj vode: 38%
Pakovanje: kutija sa 2 blistera
Boje iz naše ponude možete pogledati ispod